Healthcare+ Expo Taiwan, ออกแบบอนาคตด้วยเทคโนโลยีและเฮลธ์แคร์

2021-05-18

 

Healthcare+ Expo Taiwan คือมหกรรมการค้าสำคัญประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้รวบรวมความก้าวหน้าด้านชีวการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการดูแลสุขภาพมาไว้ในที่เดียว จึงได้รับความสนใจจากสมาคมอุตสาหกรรมและชุมชนการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับการยกย่องจากบรรดาสถาบันการแพทย์ นักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงบริษัทยา และบริษัท IT และ ICT ให้เป็นแพลตฟอร์มพิเศษเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนวัตกรรม การค้า และการลงทุน

 

 

▍ในงานประกอบไปด้วย

  • มหกรรมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในตลาดเอเชีย-แปซิฟิก
  • เข้าถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในไต้หวันและเอเชีย-แปซิฟิกกว่า 1,000 คน
  • เข้าถึงผู้เข้าร่วมงานที่มีอำนาจซื้อกว่า 20,000 คนจาก 49 ประเทศ
  • พบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ICT ไม่ว่าจะเป็น Acer, Asus, Advantech, AUO, Compal, Coretronic, Foxconn, Innolux, iEi, Inventec, Qisda (BenQ), Quanta รวมถึง Wistron และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • เข้าร่วมกับกลุ่มธุรกิจข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น Abbot, GSK, Hitachi, IBA, Intuitive Surgical Sàrl, Microsoft, NVIDIA, Philips, Varian และอื่น ๆ

 

 

▍ข้อมูลน่ารู้

 
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
เวลาและสถานที่

2-5 ธันวาคม 2564 ไทเป ไต้หวัน

Taipei Nangang Exhibition Center (TaiNEX 1) อาคาร 1

ผู้จัดงาน

⋄ The Institute for Biotechnology and Medicine Industry

⋄ The Research Center for Biotechnology and Medicine Policy

⋄ The Ministry of Health and Welfare

⋄ The Ministry of Economic Affairs

⋄ The Ministry of Science and Technology

⋄ The Council of Agriculture, the Executive Yuan

⋄ Taipei City Government

ศาลาแสดงสินค้าและบริการ

B2B

▪ การแพทย์เฉพาะทาง

▪ โรงพยาบาลอัจฉริยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

▪ การวินิจฉัยโรค บริการด้านเภสัชกรรม และเซลล์บำบัด

B2C

▪ การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลและเวชศาสตร์ป้องกัน

▪ ฟิตเนสและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

▪ สุขภาวะสำหรับผู้สูงวัย

▪ เกษตรชีวภาพและอาหารปลอดภัย

เวทีสัมมนา

▍การประชุมสุดยอด MEDTEX Summit Asia: การเปิดตัวนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก

▍สนทนาหัวข้อภาวะความเป็นผู้นำข้ามอุตสาหกรรม: แนวโน้มและวิเคราะห์เจาะลึกแวดวงธุรกิจโดยซีอีโอ

▍ซัพพลายเชนในธุรกิจดูแลสุขภาพ: สมาคมอุตสาหกรรมในการบริหารและสร้างความแตกต่างให้กับซัพพลายเชน

▍ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ: การจัดทำนโยบาย และกลยุทธ์ระดับประเทศว่าด้วยเรื่องการดูแลสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก 

▍องค์กรและสมาคมทางการแพทย์

▪ แพทยสมาคมโลก World Medical Association (WMA)

▪ สมาคมแพทย์สตรีแห่งรัสเซีย Russian Medical Women’s Association

▪ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งมาเลเซีย Association of Private Hospitals Malaysia (APHM)

▪ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย The Private Hospital Association Thailand (TPHA)

▪ พันธมิตรการรับรองคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical Travel Quality Alliance (MTQUA)

▪ สมาคมพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรโลก World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine

▪ สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ชันสูตรแห่งทวีปเอเชีย Asian Society for Clinical Pathology and Laboratory Medicine

▪ สมาคมการแพทย์เฉพาะทางแห่งโอมาน Oman Medical Specialty Board (OMSB)

▍เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล

▪ สมาคมความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ Advanced Medical Technology Association (AdvaMed)

▪ สมาคมเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก Asia Pacific Medical Technology Association (APACMed)

▪ สมาคมอุตสาหกรรมทางการแพทย์แห่งมาเลเซีย Association of Malaysian Medical Industries

▪ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ระหว่างประเทศ International Medical Device Manufacturers Association (IMEDA)

▪ สมาคมเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น Medical Technology Association of Japan (MTJAPAN)

▪ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย Thai Medical Device Technology Industry Association (TaiMED)

▪ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Medical and Health Device Manufacturers Industry Club the Federation of Thai Industries

▪ MedTech Canada

▪ สมาคมเวชสารสนเทศไทย Thai Medical Informatics Association, TMI

▪ สมาคมเครื่องมือแพทย์แห่งมาเลเซีย Malaysia Medical Device Association (MMDA)

▪ สมาคมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือแพทย์แห่งอินโดนีเซีย Indonesia Medical Devices and Laboratory Association (Gakeslab Indonesia)

▪ สมาพันธ์อุตสาหกรรมผู้สูงอายุแห่งฮ่องกงจำกัด Hong Kong Federation of Senior Citizen Industries Limited (HKFSCI)

▪ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การแพทย์ (MSIA) ออสเตรเลีย Medical Software Industry Association, MSIA, Australia

▍ชีวเภสัชภัณฑ์

▪ สมาคมยาที่สามารถเข้าถึงได้ Association for Accessible Medicines (AAM)

▪ พันธมิตรด้านการจัดการอุปทานชีวภาพแห่งทวีปยุโรป Bio Supply Management Alliance Europe (BSMA Europe)

▪ สมาคมภูมิคุ้มกันวิทยาโรคมะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น Japanese Association of Cancer Immunology (JACI)

▪ สมาคมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Pharmaceutical Licensing Association, JPLA

▪ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเกาหลี Korea Biotechnology Industry Organization (KoreaBio)

▪ Malaysian Bioeconomy Corporation

▪ องค์กรยาแห่งทวีปยุโรป Medicines for Europe

▪ สมาคมเภสัชกรรมอินโดนีเซีย The Indonesia Pharmaceutical Association, GPFI

▪ สมาคมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ Association of Biotechnology Led Enterprises

▪ สมาคมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านชีวการแพทย์แห่งฮ่องกง HK Bio-Med Innotech Association (HKBMIA)

▪ สมาคมเภสัชกรรมและผู้ประกอบการอุปกรณ์การแพทย์แห่งเมียนมา Myanmar Pharmaceuticals & Medical Equipment Entrepreneurs' Association (MPMEEA)

▪ สมาคมเซลล์บำบัดแห่งมาเลเซีย Malaysia Association for Cell Therapy, MACT

▍ชีวนวัตกรรม

▪ องค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งคอมมอนเวลธ์ (CSIRO) ออสเตรเลีย Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO, Australia

▪ IIT Hyderabad อินเดีย IIT Hyderabad, India

▪ Ojas MedTech BioNest อินเดีย Ojas medtech bionest, India

▪ สถาบันเพื่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์คลินิกและวิทยาศาสตร์ปริวรรต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกียวโต  Institute for Advancement of Clinical and Translational Science, Kyoto University Hospital

ค่าธรรมเนียมการออกบูธ

พื้นที่เปล่า 3x3 เมตร 2,000 เหรียญสหรัฐ 
พื้นที่มีผนัง 3x3 เมตร 2,200 เหรียญสหรัฐ

ติดต่อ 

Gordon Shen ผู้อำนวยการ (chinhuishen@rbmp.org.tw)

Silvia Fan ผู้จัดการ (silvia@rbmp.org.tw

David Yang ผู้จัดการ (fmyang@rbmp.org.tw

 

  การลงทะเบียนออนไลน์▹

 

 

Expo 2019 at the glance

Expo 2019 shared by international visitors

MEDTEX Summit Asia 2019

Highlights of Expo 2018